Træningsforløb

Et træningsforløb kan påbegyndes uanset om du netop er udskrevet fra sygehuset, eller om du har  levet i flere år med din skade.

Hvor mange timer har du brug for?

Vi tilpasset dit forløb, så det opfylder dit behov. Vi planlægger sammen et passende antal timer og dage, med udgangspunkt i dit træningsbehov, din dagligdag og dine ressourcer. Derfor er det med forskel hvor ofte folk kommer, og om de træner 1½, 2, 2½ eller flere timer.
Forløbet strækker sig altid over mindst 6 uger.
Du træner altid individuelt med fysioterapeut, dvs. du er hele tiden behandles, guides, superviseres og støttes af din fysioterapeut.

Kommunal træning kombineret med træning hos Neuroform

Er du indlagt på en kommunal rehabiliteringsenhed, og har du trods indsats fra stedets fysio- og ergoterapeut, lyst til og behov for mere træning, så er det også en mulighed.
Forløbet tilrettelægges typisk så du kommer til træning hos Neuroform 2 -3 gange om ugen. I enkelte tilfælde kommer vi – med tilladelse fra den rehabiliterings-afdeling du er indlagt på – og træner med dig på den stue hvor du midlertidigt bor. Træningen dér varer typisk 1 – 1½ time.

Halvdagstræning

Du træner intensivt over en periode på mindst 6 uger – 2, 3 eller 4 dage om ugen,
fra kl. 9.00 til 12.00 (mandage evt. fra kl. 12.45 til 15.45).
Du træner individuelt med fysioterapeut, dvs. du er hele tiden behandles, guides, superviseres og støttes af din fysioterapeut.
Der indgår ofte hjemmetræning i forløbet, en eller flere gange, helt afhængigt af behovet.
I løbet af dagen er der forplejning i form af frugt og drikkevarer. Efter ønske kan du blive og deltage i fælles frokost.

Heldagstræning

Du træner intensivt over en periode på mindst 6 uger – 2, 3 eller 4 dage om ugen, fra kl. 9.00 til 15.00.
Du træner individuelt med fysioterapeut, dvs. du er hele tiden behandles, guides, superviseres og støttes af din fysioterapeut.
Der indgår ofte hjemmetræning i forløbet, en eller flere gange, helt afhængigt af behovet.
I løbet af dagen er der forplejning i form af frugt, drikkevarer og fælles frokost.

Hjemmetræning

J m cykel
Èn eller flere trænings- seancer i hjemmet kan med fordel indgå i et genoptræningsforløb. Hjemmetræningen foregår i dit eget hjem og nærmiljø, og der afsættes 1½ time. Behovet for hjemmetræning vurderes både ved forsamtalen og undervejs i forløbet.

Efter et afsluttet forløb …

Har du fulgt et genoptræningsforløb på klinikken, er der mulighed for at fortsætte træningen med lav intensitet.
Vi tilrettelægger i fællesskab et videre forløb, med et passende antal timer.

Opfølgende samtale

Vi ringer til dig efter ca. et halvt år, blot for at høre om du får passet din træning, og hvordan det gå med at få hverdagen til at hænge sammen.