Behandling af hjernerystelse

Forløb:

3. Træning / Behandling igangsættes

Hjernerystelse - fysioterapi

Har du symptomer efter en hjernerystelse, og har du behov for hjælp fra en erfaren fysioterapeut?

Oplever du hovedpine, eller er du svimmel og ind imellem forkvalmet? Oplever du problemer med synet, så det er vanskeligt at arbejde ved en PC, eller er dit syn forstyrret, så det er svært at færdes i trafikken? Og har du mistet den gode energi du havde tidligere, så din hjerne føles træt allerede når dagen er få timer gammel?

De gener du kan opleve når du har fået en hjernerystelse er talrige. Det er problemer, der er opstået ved den påvirkning din hjerne har været udsat for, som f.eks. et slag, eller et pludseligt ryk med kroppen eller hovedet. Og selv relativt små påvirkninger af hovedet kan ende med, at give dig store problemer. Problemer som påvirker dig og din mulighed for at leve som du har gjort tidligere.

 

“Noget af det vigtigste at få formidlet allerede ved første konsultation er,
at de ikke skal være bange for at forværre deres symptomer midlertidigt.
Mange af de øvelser, som skal få dem videre forværrer faktisk symtomer såsom svimmelhed og træthed, hovedpine og kvalme. Men det går over igen, og så får de det
bedre og bedre…
Det er i samarbejdet med os, at vi skal finde et tåleligt niveau
for den nødvendige træning…”

-fortæller Neuroforms erfarne fysioterapeut Karin Mikkelsen

 

Søger du privat behandling ved fysioterapeut efter hjernerystelse?

Du kan opleve, at der er manglende støtte til behandling af din hjernerystelse, ligesom du kan opleve at stå alene i forhold til håndteringen af f.eks. de problemer vi beskriver ovenfor. Omvendt kan du også blot være ivrig efter, at finde ud af hvordan du kan komme videre på egen hånd. Idet Neuroform er et privat tilbud om fysioterapi til hjernerystelse, får du indflydelse på hvornår, hvor hyppigt og hvor megen behandling du bliver tilbudt.

Vores speciale er genoptræning til mennesker, der har været udsat for en påvirkning af hjernen. Ved behandling af hjernerystelse er det vigtigt at behandling og træning er tilpasset dig. Fysioterapi ved hjernerystelse skal nemlig skræddersyes så netop dine symptomer tilgodeses. Og derfor kræver det en erfaren fysioterapeut ved hjernerystelse.

Hos Neuroform har vi oparbejdet masser af erfaring med behandling af alle typer af hjerneskade. Vi har stor respekt for de symptomer du oplever. Samtidig er vi parate til at udfordre dig og hjælpe dig i gang med igen at være fysisk aktiv, så du stille og roligt nærmer dig det aktive liv du plejer at leve.

 

Hvad skal vi arbejde med?

Fysisk aktivitet

Hvis du oplever at for megen fysisk aktivitet forværrer dine symptomer, skal du have hjælp til forsigtigt at genopbygge evnen og lysten til både hverdags aktiviteter og motion.

Du skal på struktureret vis tilbage til at klare hverdags aktiviteter, som at gå ud for at handle, gå en tur eller gøre rent . Og hen ad vejen skal du igen i gang med at dyrke motion. Motion er meget andet end blot at genoptage den sport der er din favorit. Motion er at sikre at pulsen kommer op, og at du arbejder med at styrke kroppens store muskelgrupper. Har du en idræt som du er særligt optaget af, er målet naturligvis at du skal tilbage hertil.

 

Energiforvaltning

Den energi du har på nuværende tidspunkt skal forvaltes med omtanke. Energien skal række både til hele dagen, og til hele ugen. Måske skal din energi også række til ikke bare dig selv, men også til at opretholde en god relation til din kæreste, eller til at drage omsorg for dine børn.

Sammen lægger vi en realistisk plan, og finder en god model for hvor meget du klarer og hvor hyppigt. Og det handler om at lære at tolerere en let opblussen af symptomer, for at erfare at symptomerne svinder igen. Ligesom det handler om energiforvaltning – at administrere den energi du har til rådighed, så du ikke brænder ud, men får holdt de fornødne pauser.

 

Smidiggørelse

Hvis du oplever at skuldrene er stive, og nakken gør ondt, så skal vi arbejde med at løsne muskler og bindevæv. Det kan du være med til selv, ved gode, kontrollerede, smidighedsøvelser. Det kan også være at det mest rigtige er at fysioterapeuten behandler dig. Så bindevæv, muskler og led forsigtigt løsnes, så du kan genoprette din smidighed, og får en lettere følelse igen.

 

Neuroform hjernerystelse syns træning

Synet

Hjernerystelse giver ofte symptomer på dine øjne, fordi dit syn er sammensat af processer der foregår i mange områder af din hjerne. I forbindelse med din hjernerystelse kan du have fået symptomer på dine øjne, som bl.a. påvirker øjnenes evne til at bevæge sig frit. Det kan betyde at du er mere tilbøjelig til at bevæge hovedet i den retning du skal se, og mindre tilbøjelig til at lade synet søge ud i øjenkrogene. Ligesom det kan være svært at lade øjnene lave de fine skift så blikket glider fra linje til linje, når du sidder med en bog eller ved PC’en.

Når en hjernerystelse giver symptomer på dine øjne, svækkes en af dine væsentligste sanser, hvilket kan resultere både i svimmelhed, kvalme og hovedpine.

Øjnene styres af muskler – og disse muskler kan vi hjælpe dig med at træne ved enkle øjenøvelser, så dine øjne igen begynder at arbejde frit.

 

Balanceorganet i dit indre øre

Hvis du er svimmel, kan du både opleve det som ubehag, og det kan give utryghed ved at færdes. Det kan skyldes en påvirkning af det vestibulære system, herunder buegangene.  Buegangene sidder i dit indre øre, og registrerer f.eks. hvilken position dit hoved befinder sig i, om du ændrer retning eller sætter farten op. Buegangene er en del af det system, der sikrer at dine øjne er i ro, selvom du bevæger hovedet, ligesom det sikrer at du kan holde dit hoved i ro og flytte blikket, som f.eks. når du scroller på en skærm, eller læser i en bog.

Når du er ramt af en hjernerystelse, kan du opleve at få problemer med dette fintfølende system. Og du kan opleve, at der derfor opstår svimmelhed. Buegangene og deres samspil med øjne og resten af kroppen, kan trænes ved helt specifikke øvelser.

 

Hvornår skal jeg starte min genoptræning?

Når du er ramt af en hjernerystelse skal din genoptræning starte så tidligt som det er muligt. Det er måden, at sikre på, at hjernen ikke tillærer sig for megen ro og inaktivitet. Og så giver det mulighed for at fastholde studie, arbejde, idræt og andre aktiviteter som er vigtige for dig.

Din hjerne skal udfordres målrettet, ved at du får enkle øvelser, i den for dig rette dosering og med passende hjælp. F.eks. skal hjernen igen lære, at du bevæger dig, og at det ikke er farligt, selvom det kan betyde at det betyder en opblussen i f.eks. svimmelhed

 

Det er aldrig for sent!

Der er en stor gevinst ved, at du kommer til træning tidligt i dit sygdomsforløb. Men har du levet med følgerne efter en hjernerystelse i længere tid, er det slet ikke for sent at starte genoptræning.

Hjernen lærere nyt hele livet, også hvis du er ramt af en hjernerystelse.

Forundersøgelse – tryk her!

 

Læs artiklen her  – den omhandler de seneste års forskning, som peger på, at mennesker med følger efter en hjernerystelse skal hjælpes væk fra at skærme sig. Og at der er behov for en hjælpende hånd til at bringe krop, sind og kognition i spil igen.