Hjernerystelse

Hjernerystelse rammer tilfældigt og følgerne kan have store konsekvenser for den enkelte. Neuroform tilbyder nu et behandlingsforløb til mennesker der oplever følger efter hjernerystelse.

Der er lighedspunkter men også stor variation i de symptomer mennesker med hjernerystelser oplever. En hjernerystelse kan påvirke både krop, psyke og mentale/kognitive funktioner. Fordi vi i Neuroform er et behandlerfællesskab bestående af neuropsykolog, fysioterapeut og hjernetræner, kan vi tilbyde en helhedsorienteret indsats rettet mod dine symptomer og behov. Vores fokus er at hjælpe dig tilbage til trivsel.

Vi tilbyder dig et forløb over nogle måneder. Et forløb der indeholder både fysioterapeutisk træning og behandling ved Lærke eller Karin, samtaler ved Neuropsykolog Tina Haren samt hjernetræning via neurofeedback ved Institut for Hjernetræning (ved Ann-Helen Pettersen).

 

Fysioterapi

Fysioterapeuterne Karin Mikkelsen og Lærke Holte Narp brænder begge for neuro-fysioterapien. De har alle en særlig interesse for at hjælpe mennesker med følger efter en hjernerystelse. Den fysioterapeutiske behandling kommer omkring følgende:

 • Genopbygge evnen og lysten til at bevæge sig, og derved bryde med inaktiviteten.
 • Genoprette bevægeligheden i nakkens små led og muskler.
 • Smidiggøre muskler og bindevæv særligt omkring nakke, skuldre og øvre ryg.
 • Opbygge den gode balance, ved at sikre bedst mulig funktion af både den visuelle – , og den vestibulære (balance relateret til indre øre) sans, samt kroppens sanseapparat.
 • Vurdere om der er synsforstyrrelser, og evt. behov for vurdering ved neuro-optometrist.
Du kan til booke en tid
udelukkende ved fysioterapeuterne Karin eller Lærke
 hvis du f.eks. føler du er i godt forløb
hos din egen psykolog

Neuropsykolog

Neuropsykolog Tina Haren er tovholder på behandlingsforløbet, og tilbyder følgende:

 • Hotline:  I dette forløb er har du en hotline til din neuropsykolog, som du kan vende dilemmaer med og spørge til råds.
 • Energiforvaltning: For de fleste der har haft hjernerystelse, er det en central opgave, at blive opmærksom på, hvordan dine fysiske og mentale ressourcer og energi forvaltes.
 • Metakognitive værktøjer til symptomer: Metakognitiv terapi er en ny psykologisk terapiform, der rummer værktøjer som kan støtte dig, der føler nedsat stemningsleje og har bekymringstendens.
 • Pårørende: Som en del af tilbuddet er pårørende velkomne, sammen med personen den ramte, til enkelte samtaler hos neuropsykologen.

Hjernetræning

Ann-Helen Pettersen arbejder med hjernetræning via neurofeedback. Hun tilrettelægger hjernetræningen således:

 • Ved første seance kortlægges dysfunktionelle områder i hjernen, gennem en QEEG-måling, og dette resulterer i et Brainmap.
 • Herefter udføres hjernetræning ved brug af særlige programmer, der er udvalgt på baggrund af resultatet fra Brainmap’et.
 • Hjernetræningens sigter mod at genetablere, genoptræne og styrke svækkede neurale forbindelser og kredsløb i hjernen og/eller skabe nye forbindelser. Dette resulterer f.eks. i skærpet evne til koncentration, øget tolerance for stimuli, bedre hukommelse o. lign..

 

 

Læs artiklen her  – den omhandler den seneste forskning, som peger på, at mennesker med følger efter en hjernerystelse skal hjælpes væk fra at skærme sig. Og at der er behov for en hjælpende hånd til at bringe krop, sind og kognition i spil igen.