Til kommunen

Borger med erhvervet hjerneskade

En erhvervet hjerneskade er udtryk for at borgeren er blevet ramt af et stroke (blodprop i hjernen eller hjerneblødning), en traumatisk hjerneskade, en hjernetumor eller lign.. Ved en erhvervet hjerneskade opstår der ofte udfordringer på flere områder, helt afhængigt af skadens omfang, og skadens placering. Derfor er der nogle helt særlige behov i forhold til genoptræning og rehabilitering.

Det kan betyde at hospitalets fagpersoner vurderer, at der er behov for, at fysioterapi skal varetages på specialiseret niveau – altså at fysioterapeuten har særlig uddannelse og erfaring, og dermed specialiserede kompetencer.

 

Hvem skal have specialiseret fysioterapi?

En hjerneskade kan betyde at der er opstået kognitive vanskeligheder. Det kan være relativt afdæmpede symptomer som f.eks. at det er vanskeligt for borgeren, at planlægge et besøg hos en god ven, eller at huske hvorfor han har ringet op til en pårørende. Men det kan også handle om en mere udadreagerende adfærd, som det kræver særlig neuropædagogisk indsigt at håndtere. Og endelig kan bevidsthedsniveauet være sænket, så der er behov for tiltag for at stimulere til øget vågenhed.

Netop kognitive og mentale forstyrrelser stiller særlige krav til fysioterapeuten og andre behandlere. Vi skal både støtte borgeren i at overkomme de mentale forstyrrelser, og tilrettelægge den fysiske træning, så de mentale forstyrrelser håndteres i forbindelse med træningen.

Fysisk kan der f.eks. være behov for at fysioterapeuten skal have specialiserede kompetencer til, at håndtere at borgeren ikke har balance til at sidde selvstændigt på sengekanten, samtidig med at der er udtalt spasticitet. Måske er der stramt væv omkring skulder, albue og hånd og der der er opståret smerter i armen, som begrænser evnen til at deltage i genoptræningen. Eller borgeren har begyndende funktion i hånden, og denne funktion skal udvikles meget målrettet, i håbet om at opnå størst mulighed selvstændighed hos borgeren. Endelig kan borgeren f.eks. være tæt på at kunne stå på begge ben, men der er meget nedsat bevægelighed og manglende løft af foden i ankelleddet, så det er svært at komme i gang med at gå.

Når et eller flere af de beskrevne udfordringer er til stede, kan der i genoptræningsplanen være angivet behov for genoptræning på specialiseret niveau.

 

Genoptræning på specialiseret niveau

Når fysisk eller psykisk funktionsevne er forandret efter en erhvervet hjerneskade, er borgeren udfordret på et eller flere livsområder. Borgeren kan typisk ikke passe sit job eller uddannelse, ligesom det er svært at genoptage den rolle borgeren tidligere har haft i forhold til familie og venner. Når der er betydelige fysiske og mentale forandringer, står kommunen med en særlig rehabiliterings opgave. Og summen af disse forandringer kræver et team der har grundlæggende forståelse neurorehabilitering.

Her er det af væsentlig betydning med specialiserede kompetancer inden for de faggrupper der skal varetage rehabiliteringen i kommunalt regi. Og derfor skal fysioterapeuten være specialiseret, når borgeren er tilkendt genoptræning på specialiseret niveau.

 

Vi hjælper gerne!

En kommunal rehabilitering opgave, kan være yderst kompleks, når det drejer sig om en borger med erhvervet hjerneskade. Neuroform bidrager gerne til, at kommunen løser sine opgaver bedst muligt.
  • Faglig sparring til den trænings ansvarlige på ledelsesniveau.
  • Vurdering af hvilke tiltag der skal – at lægge en god plan.
  • Ekspertise ved behandling – her kan vi tilbyde at overtage behandlingen, supervicere behandlingen eller oplære kommunale fysioterapeuter.
  • Alle vores fysioterapeuter er erfarne indenfor neurorehabilitering, så kommunen er sikret at træning og behandling ved Neuroforms fyisoterapeuter foregår på specialiseret niveau.

Vi kan være ambitiøse, men samtidig realistiske, så borgeren og den betalende kommune kan mødes omkring en rimelig plan for rehabiliteringen. Vi tilpasser altid vores tilbud så de matcher kommunens umiddelbare behov. Og så har vi frem for alt masser af erfaring med

“I har sikret det faglige niveau
omkring borgeren,
og har samtidig været realistiske,
og fair i forhold til økonomien…” 

– Birgitte Grønnegaard Jepsen

Rudersdal Kommune

 

Opgaver:

Opgaverne vi løser er mangeartede. Kontakt os bare, så kan vi sammen finde frem til hvordan vi bedst hjælper med at løse den opgave kommunen står med.

Tlf.: 40 42 44 82
Spørg efter Anna Christiansen eller Marie Irskov

Reference:

Birgitte Grønnegaard Jepsen
Leder Hjemmerehabilitering & Visitation Rudersdal Kommune
Tlf: 46 11 51 92
Mail: bjep@rudersdal.dk