Traumatisk hjerneskade

011

Ved genoptræning efter en traumatisk hjerneskade stilles der særlige krav til både  fysioterapeuten og rammerne for træningen, da det langt fra er det samme tilbud der skal gives til alle.

Alle mennesker med traumatisk hjerneskade er forskellige

Bredden i de handicaps der er opstået som følge af et hovedtraume er stor.

Hovedtraumet kan betyde at det fysiske funktionsniveau er meget lavt, og det er tidskrævende at bevæge sig rundt. Måske har du svært ved at holde dig i gang undervejs i træningen, måske er det tilmed vanskeligt at kommunikere, og du bliver let distraheret af uro omkring dig.

Skal du træne med god effekt, har du behov for at der er god tid, til at komme rundt i klinikken, til at forflytte dig, ro omkring samtale og instruktioner og fokus på at skabe roligt rum når du skal koncentrere dig – men også samvær når det er nødvendigt. Individuel behandling er for mange den bedste mulighed for at holde sig i gang undervejs i træningen – der skal opmuntres, presses lidt og dvæles ved sejren.

006Nedsat tempo er kendetegnenede for mange med følger efter traumatisk hjerneskade. Derfor er det vigtig at der er tid nok undervejs i træningen, og vi prioriterer derfor ofte at træningen løbe flere timer. Det giver ro til at udnytte de ressourcer den enkelte har, og tid til at arbejde med alle dele af den ramte krop. Læs mere

 

Er du helt eller næsten tilbage på arbejde?

010

I nogle tilfælde er følgerne efter hovedtraumet så begrænsede, at du helt eller delvist kan, eller har genoptaget dit arbejde. Alligevel kan du opleve, at den skade der er sket på kroppen begrænser dig i at leve det liv du gjorde tidligere. Det kan være svækket balance så du ikke kan cykle, foden der ”hænger i” og hindrer dig i at løbe, finmotorikken der besværliggør brugen af PCén, eller din udholdenhed der er for lav, og som dræner dig for energi.

Skal du træne med god effekt, kræver det en grundig afdækning af problemerne og typisk skal genoptræningen tilrettelægges så den rummer træning med elementer af supervision, og selvtræning. Og vigtigt: træningen skal planlægges så den ikke griber for meget ind i dit arbejdsliv.