Traumatisk hjerneskade

Forløb:

3. Træning / Behandling igangsættes

 

Søger du efter genoptræning fordi du er blevet ramt af en traumatisk hjerneskade?

Genoptræning efter traumatisk hjerneskade

Er du ramt af en traumatisk hjerneskade, så vil du ofte opleve, at have behov for genoptræning. Måske er du ramt så du nu sidder i kørestol og har behov for megen hjælp til det meste. Måske kan du fortsat gå, men det er blevet tidskrævende, at bevæge sig rundt. Du kan opleve at du har svært ved, at holde dig i gang undervejs i træningen – måske er det tilmed vanskeligt at kommunikere, og du bliver let distraheret af uro omkring dig. Bredden i de handicaps, der kan opstå er meget stor. Og din genoptræning er meget vigtig, fordi du skal have mulighed for, helt eller delvist, at genvinde de færdigheder du har tabt.

 

Får du ikke den rette træning?

Du har måske oplevet frustrationer over den behandling, du er blevet tilbudt, efter din udskrivelse fra hospitalet.  Det kan handle om, at du alt i alt ikke får træning nok set hen over ugen. Du kan opleve, at det ikke er hyppigt nok du kan komme til træning, eller at det er for kort tid af gangen du træner. Det kan betyde at du ikke når det du gerne vil sammen med din fysioterapeut. Måske har du erfaret, at kommunen vil afslutte dit træningsforløb. Og det til trods for, at du selv oplever, at du fortsat kan forbedre f.eks. din evne til at gå. Eller at du overvejende tilbydes træning på hold, selvom du har behov for mere individuel og mere specialiseret træning.

 

Alle mennesker med traumatisk hjerneskade er forskellige – langt de fleste har brug for god tid!

Skal du træne med god effekt, har du formentlig behov for, at der er god tid. Tid til at du selv kan bevæge dig rundt, og at du kan forflytte dig ud af kørestolen. Du skal have tid til samtale og instruktioner, og der skal være tid og fokus på, at skabe et roligt rum, når du skal koncentrere dig. Nedsat tempo følger ofte efter en traumatisk hjerneskade. Derfor prioriterer vi ofte, at træningen løber over flere timer. Det giver ro til at udnytte de ressourcer den enkelte har, og tid til at arbejde med alle dele af den ramte krop.

 

Ønsker du privat genoptræning efter en traumatisk hjerneskade?

Vores eneste speciale er genoptræning til mennesker, der er ramt af traumatisk hjerneskade, hjerneblødning, blodprop i hjernen, eller en neurologisk lidelse, der giver lignende symptomer. Det betyder, at vi udelukkende arbejder med mennesker, der har udfordringer som dig. Vi har oparbejdet masser af erfaring igennem de 14 år Neuroform har eksisteret, vores behandlingsformer er gennemprøvet, og du vil opleve, at der er en sikker plan for din genoptræning.

Hos Neuroform er vi 7 autoriserede fysioterapeuter, der alle har mange års erfaring. De fælles træk ved mennesker, der er ramt af en hjerneskade er velkendte for os, ligesom de væsentlige forskelle er det. Vi er opmærksomme på, at vi sammen ændrer mest for dig, når vi får etableret en god relation til dig og dine pårørende.

I vores velindrettede lokaler, finder du alt det udstyr, der er afgørende for, at du bliver udfordret mest muligt. Vi kan tilbyde vægtaflastet gangbåndstræning ved brug af et selesystem, der beskytter dig mod at falde, når du skal øve dig i at gå. Vi kan også sikre dig ved brug af et liftsystem, hvis du skal op at stå, eller gå hen over gulvet. Vi har et ståstøttebord, hvis det at du skal stå i længere tid er vanskeligt. Vi har prioriteret, at have apparatur til konditions- og udholdenhedstræning, og kan derfor medvirke til at forebygge kredsløbslidelser og nye blodpropper. Endelig har vi et utal af muligheder for, at udfordre din hånd og arm under træningen. Via el-stimulation, redskaber der stimulerer bevægelighed, og masser af småting udvalgt til, at udfordre din finmotorik og evne til, at manipulere genstande.

 

Har du kun få og diskrete symptomer?

Følgerne efter en traumatisk hjerneskade kan være så begrænsede, at du helt eller delvist har genoptaget dit arbejde. Alligevel kan du opleve, at have behov for genoptræning. Måske er din balance svækket, så du ikke kan cykle. Eller du oplever du, at foden hænger i fast i underlaget og hindrer dig i at sætte tempo op og løbe. Det kan også være, at finmotorikken påvirket og besværliggør brugen af PC’en. Vi tager dine udfordringer og symptomer alvorligt, og vi hjælper dig gerne. Din genoptræningen tilrettelægges typisk, så den rummer elementer af supervision, og selvtræning. Og så planlægges træningen, så den ikke griber for meget ind i dit arbejdsliv.

 

Hvornår skal jeg starte min genoptræning?

Når du bliver ramt af en traumatisk hjerneskade, skal din genoptræning starte så tidligt som det er muligt. Indenfor det første år er det vigtigt, at du prioriterer din genoptræning højt. Det er i det tidsrum hjernen og nervesystemet har lettest ved, at omorganiseres og genopbygges efter en skade. Derfor skal din hjerne udfordres meget målrettet, ved at du får den helt rette træning og  hjælp, når du f.eks. igen skal lære at stå, gå eller spise med bestik.

 

Genoptræning efter traumatisk hjerneskade

Det er aldrig for sent!

Der er en stor gevinst ved, at du kommer til træning tidligt i dit sygdomsforløb. Men selvom har levet med en traumatisk hjerneskade i mange år, og overvejende bruger din kørestol, så er det aldrig for sent, at beslutte sig for f.eks. at ville blive bedre til at gå. Måske skal du op at gå på gangbånd med en sele som sikkerhed, så du kan få distance og tempo i benene. Og måske skal der behandles på de gener du oplever, fra spastisk muskulatur og stramt bindevæv, for at sikre mere smidighed i kroppen når du skal gå. Ofte vil du opnå den sidegevinst, at træningen bedrer dit humør. Vi vil rigtig gerne møde både dig, der for nylig er blevet ramt, og dig der har levet med en hjerneskade i mange år.

 

Forundersøgelse – tryk her