Traumatisk hjerneskade

At stå og gå i høj gangramme ved brug af Ergolet/Lift
At stå og gå i høj gangramme ved brug af Ergolet/Lift

Ved genoptræning efter en traumatisk hjerneskade stilles der særlige krav til både  fysioterapeuten og rammerne for træningen. Det er nemlig langt fra er det samme tilbud, der skal gives til alle.

Alle mennesker med traumatisk hjerneskade er forskellige

Bredden i de handicaps, der er opstået som følge af en traumatisk hjerneskade, er stor. Hovedtraumet kan betyde, at det fysiske funktionsniveau er meget lavt, og det er tidskrævende at bevæge sig rundt. Måske har du svært ved, at holde dig i gang undervejs i træningen – måske er det tilmed vanskeligt at kommunikere, og du bliver let distraheret af uro omkring dig.

God tid

Skal du træne med god effekt, har du behov for, at der er god tid. Tid til at bevæge dig rundt, at forflytte dig, tid til samtale og instruktioner, og fokus på at skabe et roligt rum hvis du skal koncentrere dig. Nedsat tempo følger ofte efter en hjerneskade, og derfor prioriterer vi ofte, at træningen løber over flere timer. Det giver ro til at udnytte de ressourcer den enkelte har, og tid til at arbejde med alle dele af den ramte krop.

Vi har træningsredskaberne

Neuroform har gennem de seneste mange år opbygget et stort udvalg af træningsredskaber, der retter sig mod at hjælpe dem, der er hårdest ramt efter en traumatisk hjerneskade. Det betyder bla. at vi kan sikre at du kommer på benene, til trods for at du måske ikke selv kan holde balancen og stå.

Er du helt eller næsten tilbage på arbejde?

 

Gangbåndstræning ved brug af LiteGait
Gangbåndstræning ved brug af LiteGait

Følgerne efter en traumatisk hjerneskade kan være, så begrænsede, at du helt eller delvist kan/har genoptaget dit arbejde. Alligevel kan du opleve, at have behov for genoptræning. Måske er balancen svækket, så du ikke kan cykle, eller foden ”hænger i” og hindrer dig i at løbe. Måske er finmotorikken påvirket og besværliggør brugen af PC’en … udfordringerne varierer.

Skal du træne med god effekt, kræver det en grundig afdækning af problemerne. Genoptræningen tilrettelægges typisk, så den rummer elementer af supervision, og selvtræning. Og vigtigt: træningen skal planlægges, så den ikke griber for meget ind i dit arbejdsliv.

Vil du i kontakt med Hjerneskadeforeningen – foreningen for mennesker ramt traumatisk hjerneskade eller apopleksi og deres pårørende, så tryk her