Hjernetumor

En hjernetumor kan påvirke balancen
En hjernetumor kan påvirke balancen

Bredden i de handicaps der er opstået som følge af en hjernetumor er stor.

Tumoren (eller behandling for at fjerne den) kan give lammelser i kroppen, hvilket betyder at du har behov for genoptræning. Skal du træne med god effekt, kan du have behov for, at vi har god tid. Måske bevæger du dig langsommere end tidligere, eller du har behov for ro omkring samtale og instruktioner. Der skal være mulighed for, at skabe roligt rum, når du skal koncentrere dig – men også samvær når det er nødvendigt. Individuel behandling er for mange den bedste mulighed for at holde sig i gang undervejs i træningen. Der skal opmuntres, presses lidt og dvæles ved sejren.

Vi prioriterer at have god tid til træning. Men også at tage hensyn til, at du måske er en af dem, der kæmper med træthed. Har du brug for, at forvalte din energi med omtanke, støtter vi dig i det.

Er du helt eller næsten tilbage på arbejde?

I nogle tilfælde er følgerne efter hjernetumoren så begrænsede, at du helt eller delvist kan, eller har genoptaget dit arbejde. Alligevel kan du opleve, at den skade der er sket på kroppen begrænser dig i at leve det liv du gjorde tidligere. Det kan være svækket balance så du ikke kan cykle, foden der ”hænger i” og hindrer dig i at løbe, finmotorikken der besværliggør brugen af PC’en, eller din udholdenhed der er for lav, og som dræner dig for energi.

Skal du træne med god effekt, kræver det en grundig afdækning af problemerne og typisk skal genoptræningen tilrettelægges så den rummer træning med elementer af supervision, og selvtræning. Og vigtigt: træningen skal planlægges så den ikke griber for meget ind i dit arbejdsliv.

 

Hjernesagen eller Hjerneskadeforeningen er foreninger der kan hjælpe dig til større indsigt i livet med en hjerneskade.