Rygmarvsskade

Træning af evnen til at rejse sig og stå
Træning af evnen til at rejse sig og stå

Hos Neuroform behandler og genoptræner vi gerne dig, der har en rygmarvsskade, når den første fase af dit rehabiliteringsforløb er overstået, og du er udskrevet fra ”Klinik for Rygmarvsskader”. Måske har du også afsluttet et forløb på ”Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter”, eller du venter på, at kunne påbegynde træningen dér.

Ved en rygmarvsskade er der sket en skade på de nerver i rygmarvskanalen, som forbinder hjernen med kroppen. Det kan være en traumatiske rygmarvsskade pga. en ulykke, hvor der opstår brud på rygsøjlen. Det er typisk trafik- og faldulykker eller ulykker ved udspring på for lavt vand. Ikke-traumatiske rygmarvsskader derimod skyldes sygdom som svulster, diskusprolaps, betændelse eller medfødte misdannelser som f.eks. rygmarvsbrok. Omfanget af en rygmarvsskade afhænger af hvor højt på rygmarven, skaden befinder sig og om skaden er komplet (her er nerveforbindelserne helt ødelagte) eller in-komplet (hvor nerveforbindelserne er delvist bevaret). Jo højere oppe på rygmarven skaden befinder sig, jo flere af kroppens funktioner har man mistet.

 

Hvad kan vi tilbyde dig?

Genoptræning er forudsætningen for, at du kan genvinde så meget funktion i kroppen som muligt.  Vores nervesystem har evnen til at skabe forandring, og udviklingen kommer når du udfordres passende.

Al træning er individuel, så vi med sikkerhed får sat ind hvor du har behov. Vi tager os god tid, så du får mulighed for at aktivere kroppen hvor du kan. Og vi udfordrer dig, så du befinder dig på grænsen af hvad du kan – det er nemlig her du skaber forandring! Vores træningsredskaber sikrer, at du også får mulighed for at træne både stående og gående.

Med nærvær og ro kan vi variere træningen efter din dagsform og altid håndtere eventuelt opståede udfordringer.

 

Hvorfor er det vigtigt at du træner når du har en rygmarvsskade?

Du har behov for at træne for igen at få kontrol over kroppen. Men der er også andre gode grunde til at træne. Træning forebygger afkalkning af knoglerne, sikrer regulering af blodtrykket, regulerer spasticitet, mindsker smerter, bedrer humøret og meget andet godt. Det betyder at du ved træning skal opleve ind imellem at blive forpustet, og anstrenge dig til det yderste. Men du skal også hjælpes til at strække dig så alle led, muskler, nerver og bindevæv holdes smidigt. Smidigheden giver bedre evne til at bevæge sig frit , understøtter god vejrtrækning, mindsker smerter, giver velvære og understøtter din evne til at bevæge dig.

Hos foreningen Rygmarvsskadede i Danmark kan du hente mere hjælpe og viden.