Til læger

Neurologisk fysioterapi er Neuroforms kerneydelse. Vi arbejder udelukkende med mennesker med hjerneskade, eller med en anden neurologisk diagnose.

Hvilke patienter kan vi hjælpe

  • Apopleksi
  • Traumatisk hjerneskade
  • Parkinsons
  • Sklerose
  • Hjernetumorer
  • Rygmarvsskade
  • Guillain Barrés syndrom
  • Neuropati
  • Voksne med CP

 

Hvordan kan vi hjælpe din patient

Vi er specialiserede indenfor neurologisk fysioterapi, og udgør derfor en mulighed for, at intensivere den træning, patienter tilbydes som borger i en given kommune.

Når du som læge vurderer, at din patient vil kunne vende tilbage til arbejde, er vi meget gerne med til at fremme processen.

El-stimulation af tommelens abduktion
El-stimulation af tommelens abduktion

Diskrete lammelser og nedsat finmotorik, svimmelhed og balanceforstyrrelser. Ændret gangmønster og nedsat udholdenhed, er alt sammen udfordringer, der kan stå i vejen for at vende tilbage til arbejdslivet. Det er udfordringer vi gerne håndterer, og hvor vi også påtager os rollen med, at være på sidelinjen når patienten genoptager arbejdet.

I fasen hvor den neurologiske lidelse er kronisk, er Neuroform også et godt supplement til den vederlagsfri fysioterapi.

Økonomi

Neuroform er en privat klinik uden ydernummer. Derfor skal din patient selv betale for træningen, eller evt. benytte en sundhedsforsikring.
Der ydes et beskedent tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

 

Transport

Vi ligger 100 meter fra Høje Taastrup station.
Der er masser af parkeringsmuligheder i området, til de der selv kører bil.
Din patient kan benytte Flextrafik, hvis kommunen har bevilliget dette.

 

Neuroform er et behandlerfællesskab

Behandlerfællesskabet er vores stolthed. Vi er nemlig flere faggrupper, der kan understøtte den genoptræning og rehabilitering, som patienterne brug for. Læs mere her…

 

Har du behov for mere viden?

Du kan som læge hente nyttig viden omkring patientens rehabiliteringsforløb her…