Genoptræning efter blodprop i hjernen

Forløb:

3. Træning / Behandling igangsættes

 

Søger du efter genoptræning fordi du er blevet ramt af en hjerneblødning eller blodprop i hjernen?

Blodprop i hjernen træning

Blodprop i hjernen eller hjerneblødning vil ofte resulterer i, at der opstår lammelser i kroppen. Derfor får du behov for genoptræning.

Symptomerne er de samme, uanset om det er en blødning eller en blodprop, der forvolder skaden i din hjerne. Sidder din blodprop i venstre side af hjernen, vil det være højre side af kroppen, der rammes af lammelser.

Hele din krop kan rammes af lammelser. Derfor kan du opleve, at det er vanskeligt at sidde på kanten af sengen, fordi din overkrop nu er svag i den ene side. Lammelserne kan følges af spasticitet, som gør det vanskeligt for dig f.eks. at åbne hånden. Også din følesans kan være svækket, så du har svært ved at mærke når en anden rør ved din hånd. Måske er det tilmed vanskeligt, at mærke hvor hånden befinder sig henne. Altså om den ligger i skødet, eller om den er gledet ned og hænger langs siden? Er du ramt af lammelser i benet, vil det at stå og gå være forbundet med utryghed og besvær. Du vil typisk opleve, at du må bevæge dig i lavere tempo end du plejer.

Alle disse fysiske symptomer kan man arbejde med sammen med fysioterapeuten. Din genoptræning er vigtig fordi du skal have mulighed for, helt eller delvist, at genvinde de færdigheder du har tabt.

 

Får du ikke den rette træning efter en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen?

Hvis du for nyligt har fået en blodprop i hjernen, eller en hjerneblødning, så har du måske oplevet frustrationer  efter din udskrivelse fra hospitalet.  Det kan handle om, at du alt i alt ikke får træning nok set hen over ugen. Du kan opleve, at det ikke er hyppigt nok du kan komme til træning. Eller at det er for kort tid af gangen du træner. Derved når du ikke det, du gerne vil, sammen med din fysioterapeut. Måske har du erfaret, at kommunen vil afslutte dit træningsforløb, til trods for at du selv oplever, at du fortsat kan forbedre f.eks. din evne til at gå.
Endelig kan det også handle om, at din fysioterapeut ikke har tilstrækkeligt med erfaring, med netop det som du kunne ønske. Eller at du overvejende tilbydes træning på hold, selvom du har behov for mere individuel og mere specialiseret træning.

 

Ønsker du privat genoptræning efter blodprop?

Fordi Neuroform er et privat genoptrænings tilbud, får du indflydelse på, om du vil træne 1 time, 1½, 2 eller 3 timer ad gangen. Du får også indflydelse på hvor hyppigt du vil træne, og hvor længe forløbet skal vare. Vores eneste speciale er genoptræning til mennesker, der er ramt af hjerneblødning, blodprop i hjernen, eller en neurologisk lidelse, der giver lignende symptomer. Det betyder, at vi udelukkende arbejder med mennesker, der har udfordringer som dig. Vi har oparbejdet masser af erfaring igennem de 14 år Neuroform har eksisteret, vores behandlingsformer er gennemprøvet, og du vil opleve, at der er en sikker plan for din genoptræning.

Fysioterapeuterne hos Neuroform

Hos Neuroform er vi 7 autoriserede fysioterapeuter, der alle har mange års erfaring. De fælles træk ved mennesker, der er ramt af en hjerneskade er velkendte for os, ligesom de væsentlige forskelle er det. Vi er opmærksomme på, at vi sammen ændrer mest for dig, når vi får etableret en god relation til dig og dine pårørende.

Faciliteterne til at hjælpe dig

I vores velindrettede lokaler, finder du alt det udstyr, der er afgørende for, at du bliver udfordret mest muligt. Vi kan tilbyde vægtaflastet gangbåndstræning ved brug af et selesystem, der beskytter dig mod at falde, når du skal øve dig i at gå. Vi kan også sikre dig ved brug af et liftsystem, hvis du skal op at stå, eller gå hen over gulvet. Vi har et ståstøttebord, hvis det at du skal stå i længere tid er vanskeligt. Vi har prioriteret, at have apparatur til konditions- og udholdenhedstræning, og kan derfor medvirke til at forebygge kredsløbslidelser og nye blodpropper. Endelig har vi et utal af muligheder for, at udfordre din hånd og arm under træningen. Via el-stimulation, redskaber der stimulerer bevægelighed, og masser af småting udvalgt til, at udfordre din finmotorik og evne til, at manipulere genstande.

gangtræning efter hjerneblødning eller blodprop i hjernen

Hvornår skal jeg starte min genoptræning?

Når du bliver ramt af en hjerneskadeskade, som blodprop eller blødning i hjernen, skal din genoptræning starte så tidligt som det er muligt. Indenfor de første 3 – 8 måneder er det vigtigt, at du prioriterer din genoptræning højt. Det er i det tidsrum hjernen og nervesystemet har lettest ved, at omorganiseres og genopbygges efter en skade. Derfor skal din hjerne udfordres meget målrettet, ved at du får de helt rette øvelser og passende med hjælp. Det kan være, at du skal genindlære hvordan du flytter benet, når du skal op ad trappen. Eller hvordan du bedst aktiverer din arm, når du ønsker at gribe fat om en genstand med hånden.

Vi har mulighed for, at tilbyde dig et intensivt forløb, hvor Neuroform står for det fulde program i din genoptræning. Et forløb der f.eks. starter så snart du har forladt hospitalet. Det kan også være, at Neuroform blot skal være et supplement til den rehabilitering du er blevet tilbudt ved kommunen.

 

Det er aldrig for sent!

Der er en stor gevinst ved, at du kommer til træning tidligt i dit sygdomsforløb. Men selvom du har levet med en hjerneskade i mange år, og du kun sjældent går omkring, men overvejende bruger din kørestol, så er det aldrig for sent. Du kan altid beslutte dig for f.eks. at ville blive bedre til at gå . Måske skal du op at gå på gangbånd med en sele som sikkerhed, så du kan få distance og tempo i benene. Og måske skal der behandles på de gener du oplever fra spastisk muskulatur og stramt bindevæv, for at sikre mere smidighed i kroppen når du skal gå. Ofte vil du opnå den sidegevinst, at træningen bedrer dit humør. Vi vil rigtig gerne møde både dig, der for ganske nyligt har fået en skade eller sygdom, men også dig, der har levet med skaden eller sygdom i flere år. Fordi det aldrig er for sent at komme i bedre form.

Når du kontakter Neuroform, kan det både være med det formål, at supplere din ambulante genoptræning i kommunen eller på rehabiliteringshjemmet. Det kan også være fordi du ønsker et supplement til din vederlagsfri træning.

Forundersøgelse – tryk her!

 

Hjerneblødning behandling

Hjerneblødning behandling ligger tæt op af behandling efter en blodprop, når det gælder den fysiske træning og behandling.

Om Stroke

Samlet kaldes både hjerneblødning og blodprop i hjernen for Stroke. Eller Apopleksi. Ca. 10% af alle stroke skyldes en hjerneblødning, mens de resterende 90 % skyldes blodprop i hjernen.

De fysiske symptomer er de samme uanset baggrunden, ligesom der kan opstå forandringer i forhold til hukommelsen, sproget, koncentrationen og meget andet ved både hjerneblødning og blodprop i hjernen.

Vi bliver ind imellem spurgt, om der er forskel på hvordan mennesker kommer sig efter en hjerneblødning sammenholdt med blodprop i hjernen? Her er det enkle og korte svar, at man på den lange bane kommer sig lige godt. Men der kan være stor forskel på hvordan de første uger forløber.

Medicinsk hjerneblødning behandling

Har du en hjerneblødning, så er der ind imellem behov for operation. Operation i hjernen kan være hårdt for en svækket krop, men det kan også være livsnødvendigt.

Der vil også blive givet medicinsk hjerneblødning behandling, dels for f.eks. at sænke blodtrykket, men også for at mindske risikoen for endnu en hjerneblødning. I tillæg til dette vil lægerne søge efter årsagen til at hjerneblødningen er opstået, og behandle dette hvis det er muligt.