Neurorehabilitering

Forløb:

  1. Ring / book tid
  2. Forundersøgelse
  3. Træning / Behandling igangsættes

 

Søger du efter neurorehabilitering fordi du er blevet ramt af en blodprop i hjernen, en hjerneblødning, en traumatisk hjerneskade eller rygmarvsskade?

 

 

Hvad er Neurorehabilitering?

Neurorehabilitering dækker over den samlede hjælp til dig, der har fået en skade på hjernen eller som har skadet rygmarven. En skade på hjernen eller rygmarven forstyrrer måske både dine fysiske og dine mentale færdigheder og evner. Derfor kan du opleve, at du har brug for hjælp, der imødekommer både dine psykiske, fysiske og mentale udfordringer.

Hvilke faggrupper kan du møde?

Fysioterapeuterne hos Neuroform

Når du har behov for neurorehabilitering, har du og dine pårørende brug for en fysioterapeut, der kan hjælpe dig til f.eks. igen at kunne rejse dig og stå, holde balancen, at gå, eller at kunne gribe om bestikket når du skal spise. Du har behov for en målrettet træningsindsats, og behov for at din fysioterapeut kan udvikle på træningen, så du hele tiden oplever, at blive udfordret mest muligt.

Du har også brug for, at din fysioterapeut har kendskab til de rette hjælpemidler, fordi behovet for hjælpemidler ændrer sig løbende.

Vi er opmærksomme på, at vi sammen ændrer mest for dig, når vi får etableret en god relation til dig og dine pårørende. Samarbejdet med dig er det vigtigste for os. Men også samarbejdet med dine pårørende vægter vi højt.

Hos Neuroform er vi 7 autoriserede fysioterapeuter, der alle har mange års erfaring indenfor neurorehabilitering. Vi er altid optaget af at uddanne os. Du og dine pårørende skal have den mest kompetente hjælp, og derfor opsøger vi løbende faglig viden, og deler den med hinanden.

Vi deler vores viden med din kommunale eller din vederlagsfri fysioterapeut

Måske modtager du genoptræning ved kommunen hos ergoterapeut eller/og fysioterapeut. Eller du er så lang i dit rehabiliteringsforløb, at du har fået tilkendt vederlagsfri fysioterapi, og træner på den lokale fysioterapiklinik. Uanset hvilke behandlere, der er en del af din genoptræning, så samarbejder vi naturligvis. Hvis du ønsker det.

Det betyder i praksis, at når du ønsker det, så tager vi kontakt til de behandlere, du ønsker vi skal i kontakt med.

Det betyder f.eks. at vi kan arbejde i retningen af de samme mål, og vi kan fordele opgaverne når du har flere mål. Har du f.eks. et ønske om, at kunne spise med kniv og gaffel, men også at kunne blive i stand til at sætte dig ind i din søns bil. Ja så påtager vi os gerne arbejdet med, at træne armens bevægelse, samt håndens greb og kontrol af bestikket, og forflytninger til bilen. At imens den lokale fysioterapeut f.eks. sikrer, at du får styrket benene, så du lettere kan rejse dig.

Ergoterapeut

Neurorehabilitering er summen af alle de tiltag, der sammen skal hjælpe dig videre. Og du har formentlig behov for hjælp fra flere faggrupper.

Det kan være at du har udfordringer med at overskue opgaver som at tage et bad, planlægge indkøb eller måske har du vanskeligt ved, at synke det du drikker og spiser. Vi kontakter ergoterapeut Nilo, når det dit ønske, og samarbejder med hende om, at etablere den rette hjælp til dig.

Audiologopæden

At du kan tale og kommunikere med mennesker omkring dig, er helt afgørende for din livskvalitet, og for at du har indflydelse på din dagligdag. Du kan opleve, at det er svært at tale og formulere dig, eller at du ikke læser som tidligere.

Men kommunikation handler også om, at kunne aflæse andre, at kunne udtrykke sig og interessere sig for sine nærmeste. Du skal I kontakt med Karen, hvis du ønsker det, når du har udfordringer med at kommunikere. Vi samarbejder med Karen, så vi som fysioterapeuter er med til at støtte dig i, at bruge det sprog du har, og i at kommunikere med de mennesker du møder.

Neuropsykolog

Måske oplever du og dine pårørende, at der er behov for, at få afklaret hvordan din hjerneskade har påvirket din måde, at opfatte verden på. Formålet kan f.eks. være, at gøre det lettere for de der er omkring dig, at hjælpe dig på den rigtige måde.

Det kan også være at du og dine pårørende oplever, at have behov for, at tale med en psykolog, der har en særlig indsigt i de forandringer der er sket. Når du og dine pårørende ønsker det, så kontakter vi en neuropsykolog i vores netværk, så I kan lave en aftale.

Hjernetræning

Ved en skade på hjernen opstår der ofte kognitive skader. Det betyder at du kan opleve, at have svært ved at overskue dagen, eller let føler dig presset. Du har måske vanskeligt ved at huske, og mangler evnen til, at tage initiativ til at gøre det du egentlig gerne vil i gang med.

Hjernetræning kan være et supplement til at bedre dit psykiske, mentale og kognitive overskud. Det er altid en mulighed at tage kontakt til ”Institut for Hjerneskade” som vi deler adresse med.

 

Ønsker du privat neurorehabilitering?

Du og dine pårørende afgør, om du skal træne 1 time, 1½, 2 eller 3 timer ad gangen, idet Neuroform er et privat rehabiliterings tilbud. Du får også indflydelse på hvor hyppigt du vil træne, og hvor længe forløbet skal vare. Ligesom du og dine pårørende selv beslutter, hvilke af de øvrige faggrupper – ud over fysioterapeuter – der skal involveres i din rehabilitering. Vi vejleder meget gerne, men beslutningen er altid din.

Vores eneste speciale er rehabilitering til mennesker, der er ramt af hjerneblødning, blodprop i hjernen, rygmarvsskade, hjernetumor eller en neurologisk lidelse, der giver lignende symptomer. Det betyder, at vi udelukkende arbejder med mennesker, der har udfordringer som dig. Neuroform blev etableret i 2007, og derfor har vi oparbejdet masser af erfaring med netop neurorehabilitering. Vores behandlingsformer er gennemprøvede, og du vil opleve, at der er en sikker plan for din genoptræning.

 

Vi har faciliteterne til din neurorehabilitering

I vores velindrettede lokaler, finder du alt det udstyr, der er afgørende for, at du bliver udfordret mest muligt.

Vi kan tilbyde vægtaflastet gangbåndstræning ved brug af et selesystem, der beskytter dig mod at falde, når du skal øve dig i at gå. Vi kan også sikre dig ved brug af et liftsystem, hvis du skal op at stå, eller gå hen over gulvet. Vi har et ståstøttebord, som vi kan benytte, hvis du skal stå i længere tid.

Vi har prioriteret, at have apparatur til konditions- og udholdenhedstræning, og kan derfor medvirke til at forebygge kredsløbslidelser og andre livsstilssygdomme. Forebyggelse er nemlig særligt vigtigt, når man ikke bevæger sig så meget som tidligere.

Endelig har vi et utal af muligheder for, at udfordre din hånd og arm under træningen. Via el-stimulation, redskaber der stimulerer bevægelighed, og masser af småting udvalgt til, at udfordre din finmotorik og evne til, at manipulere genstande.

Neurorehabilitering - gangbåndstræning

Hvornår skal jeg starte min genoptræning?

Din neurorehabilitering skal iværksættes så tidligt som det er muligt. Indenfor de første 3 – 8 måneder er det vigtigt, at du prioriterer din rehabilitering højt. Det er i det tidsrum hjernen og nervesystemet har lettest ved, at omorganiseres og genopbygges efter en skade. Derfor skal din hjerne udfordres meget målrettet, ved at du får de helt rette øvelser, udfordringer og passende med hjælp.

Det kan være, at du skal genindlære hvordan du flytter benet, når du skal op ad trappen. Eller hvordan du bedst aktiverer din arm, når du ønsker at gribe fat om en genstand med hånden. Det kan også være at du skal genindlære lyde for igen at kunne danne de ord, der lige nu ikke kommer ud, selvom du prøver.

Vi har mulighed for, at tilbyde dig et intensivt forløb, hvor Neuroform står for det fulde program i din genoptræning. Et forløb der f.eks. starter så snart du har forladt hospitalet. Det kan også være, at Neuroform blot skal være et supplement til den rehabilitering du er blevet tilbudt ved kommunen.

Det er aldrig for sent!

Der er en stor gevinst ved, at du kommer i gang med rehabilitering tidligt i dit sygdomsforløb. Men selvom du har levet med en hjerneskade i mange år, og du f.eks. kun sjældent går omkring, men overvejende bruger din kørestol, så er det aldrig for sent.

Du kan altid beslutte dig for f.eks. at ville blive bedre til at gå. Måske skal du op at gå på gangbånd med en sele som sikkerhed, så du kan få distance og tempo i benene. Og måske skal der behandles på de gener du oplever fra spastisk muskulatur og stramt bindevæv, for at sikre mere smidighed i kroppen når du skal gå.

Det kan også være at du i flere år har levet med nedsat evne til at kommunikere. Måske mangler du nuancerne i dit sprog, eller du kan ikke få talen til at flyde. Så kan audiologopæden hjælpe til med at afdække hvor dine udfordringer nøjagtigt ligger, og iværksætte en træningsplan.

Ofte vil du opnå den sidegevinst, at træningen bedrer dit humør. Vi vil rigtig gerne møde både dig, der for ganske nyligt har fået en skade eller sygdom, men også dig, der har levet med skaden eller sygdom i flere år. Fordi det aldrig er for sent at komme i bedre form og aldrig er for sent at insistere på bedre livskvalitet.

Når du kontakter Neuroform, kan det både være med det formål, at supplere din ambulante genoptræning i kommunen eller på rehabiliteringshjemmet. Det kan også være fordi du ønsker et supplement til din vederlagsfri træning.

 

Forundersøgelse – tryk her!