Behandlerfællesskabet

Behandlerfællesskabet er vores stolthed. Vi er nemlig flere faggrupper, der kan understøtte den rehabilitering, som de mennesker der kommer i huset har brug for. 
 

Institut for Hjernetræning ved Ann-Helen Pettersen

Ann-Helen Pettersen – hjernetræner / Indehaver af  “Institut for Hjernetræning”

Ann-Helen er ”hjernetræner” og arbejder med at styrke tænkning og kognition, som f.eks. evnen til at læse, skrive, koncentrere sig, holde opmærksomhed, huske og meget andet.
Forud for hjernetræning får du lavet en test (et Brainmap!) som viser hvor i hjernen du har udfordringer. Det er nemlig forskellige steder i hjernen der skal trænes set i forhold til hvor du er skadet.
Hjernetræningen herefter er en slags adfærdstræning, hvor du får en belønning for at bruge hjernen rigtigt.
Det kan f.eks. være at du ser en film. Filmen holdes kun i gang, når du bevarer din opmærksomhed omkring det du ser på skærmen. Bliver du uopmærksom eller falder hen, bliver skærmen sort!
Der går signaler via elektroder på dit hoved (som registrer din hjerneaktivitet) til computeren. På computeren ligger der software der er indstillet til netop dig, vha. de tests du fik lavet indledningsvis. Du kan læse mere her: Institut for Hjernetræning

 

 

Audiologopæd Karen Kaiser -Fogedby
Audiologopæd Karen Kaiser -Fogedby

Karen Kaiser-Fogedby – audiologopæd

Karen er uddannet audiologopæd (cand.mag.) og har desuden en bachelorgrad i musikterapi. Hun har arbejdet med neurorehabilitering siden 2011, og har arbejdet på Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering (Glostrup Hospital).

Karen interesserer sig for sammenhængen mellem kommunikation, sprog og musikalske elementer, og tilbyder bl.a. audiologopædisk udredning med henblik på træningsforløb, kommunikative strategier samt vejledning og rådgivning til den ramte, pårørende og personale.

 

 

 

 

Psykolog Tina Haren

Tina Haren – neuropsykolog og metakognitiv psykolog

Tina uddannet psykolog og har i en årrække arbejdet som neuropsykolog inden for neurorehabiliteringsområdet (hjerneskadeområdet), hvor hun har arbejdet både med de, der er ramt af hjerneskade og deres pårørende.

Tina er en af få metakognitive psykologer i Danmark. Metakognitiv terapi er særdeles effektivt i behandlingen af stress, angst og depression, som vi ved er typiske følger efter hjerneskade – både hos den ramte og pårørende. Du kan læse mere på Tina’s hjemmeside

 

 

 

Neuropsykolog Lars Siert

Lars Siert – neuropsykolog

Lars er tidligere ledende neuropsykolog ved Afdeling for Højt specialiseret Neurorehabilitering – Traumatisk Hjerneskede, Glostrup/Hvidovre Hospital.
Lars har været med hos siden Neuroform siden vi startede i 2007, og siden da haft ansvaret for at lede vore pårørendegruppe, som kører 2 gange om året. Lars har  mange års erfaring med pårørendearbejde (pårørende til apoplexipatienter, patienter med traumatisk hjerneskade og patienter med andre skadetyper) både i form af individuelle samtaler og gruppe forløb.