Finansiering

Finansiering

Ud over egenbetaling, kan der være mulighed for finansiering via:
  • Sundhedsforsikringer eller anden forsikring. Kontakt dit forsikringsselskab hvis du f.eks. modtager lønkompensation under sygdom. Forsikringsselskabet kan være interesserede i at finansiere din genoptræning.
  • Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. Som medlem af “Danmark” kan opnåes et tilskud til financiering.
  • Evt. kommunal betaling eller tilskud til genoptræning. Vores erfaring er desværre, at det ikke er muligt at opnå tilskud hvis du har diagnosen apopleksi, da kommunerne nu har etableret egne neurologiske genoptræningsenheder. Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor kommunen skønner at du står med et helt specielt behov.