Intensiv genoptræning

Genoptræning af lammelser i arm og hånd - efter blodprop i hjernen
Genoptræning af lammelser i arm og hånd – efter blodprop i hjernen
Hvorfor er intensiv træning vigtig?

Intensiv genoptræning er afgørende, for dig der er blevet ramt af en hjerneskade. I forbindelse med en hjerneskade eller en anden alvorlig neurologisk lidelse, vil kroppen afkræftes ganske alvorligt. Hvis du skal genvinde evnen til at bevæge dig, så kræver det ofte både intensiv og langvarig træning.

At genskabe evnen til bevægelse i den ramte arm eller det ramte ben kræver RIGTIG MANGE repetitioner. Mange repetitioner stimulerer gendannelse af hjernens netværk. Dermed bedres evnen til at styre kroppen, så du igen kan spise, gå og klare hverdagens opgaver.

Hvis du er ramt af en hjerneskade, lærer du dig at klare hverdagen bedst muligt, bla. ved at indkode nye måder at bevæge dig på. Disse bevægemønstre kan ofte ændres til det mere økonomiske (mindre energikrævende) via træning. Men det er ofte en langvarig proces.

Derfor er det vigtig, at mennesker, der er ramt af hjerneskade, bakkes op undervejs i dette lange seje træk. Opbakningen ligger bla. i at der er timer nok til rådighed, og at vi som behandlere tør tage rollen som indpisker. Den der stiller krav, styrer, udfordrer, opmuntrer og støtter.

Læs her om vores intensive forløb

Intensiv genoptræning - vægtaflastet gangbåndstræning
Intensiv genoptræning – vægtaflastet gangbåndstræning

Forskning viser os tydeligt at intensitet i træning og hyppig træning er alt afgørende. Der er 2014 udgivet meget omfattende systematisk review  fra Holland (1) vedrørende fysioterapi til Apopleksiramte. Forskerne når bla. frem til at træningshyppighed og – intensitet spiller en vigtig rolle for outcome, dvs. jo mere træning des bedre for funktionsniveauet.

Eksempler er: at vægtaflastet gangbåndstræning har positiv indflydelse på (komfortabel) ganghastighed og på gangdistance, og at kombinationen af styrketræning og konditionstræning har effekt på det lammede ben.

(1) What Is the Evidence for Physical Therapy Poststroke? A Systematic Review and Meta-Analysis