Vigtigheden af sammenhængende træningsforløb

Der findes endnu ikke nogen sikker opskrift på, hvordan det ideelle genoptræningsforløb ser ud. Ud over at forskningen i dag peger på, at intensiteten i genoptræning er en meget væsentlig faktor når det handler om genoptræning efter hjerneskade, så er der også stor opmærksomhed omkring at vi som raske voksne skal holde formen ved lige. Vi hævder at det gælder for alle – også mennesker der lever med en hjerneskade.

Blandt andet derfor er det væsentligt, at der er sammenhæng i de træningstilbud den hjerneskaderamte tilbydes. Når bedst mulige funktionsniveau er nået, og udviklingen sker i et lavere tempo, er det væsentligt at vedligeholde funktionsniveauet understøttet af motions elementerne udholdenheds- og styrketræning. Det er kun sjældent passende helt at slutte træningen.

Fald i funktionsniveau

Kontinuiteten i træningstilbuddene er også væsentlig fordi, det forebygger fald i det fysiske funktionsniveau. Et fald i funktionsniveau betyder, at hverdagen bliver en unødvendig større udfordring end den i forvejen er for den ramte. Og det rammer unødvendigt de  pårørende, der ender med at stå med en endnu større omsorgsopgave.

Endelig bevirker fald i funktionsniveau at den enkelte er mere udsat for inaktivitets relaterede sygdomme, og her bliver det for alvor svært at se, at der er god økonomi i at afbryde det gode målrettede genoptræningsforløb.