Bring hånden i spil!

Håndens repræsentation i hjernen skal styrkes, så den der er ramt af lammelser i arm og hånd efter en hjerneskade, igen “kommer i tanker om” at inddrage hånden i hverdagen.
Målet når vi typisk ved at sætte ind med målrettet træning bestående af:

  • høj repetition af specifikke bevægelser
  • træning af specifikke aktiviteter som at spise, vaske og snøre sko osv.
  • smidiggørelse af led, nerver og muskler
  • hjemmetræning
  • el-terapi
  • styrketræning

Rutiner i hverdagen

Ud over træning skal der skabes rutiner i hverdagen. Hånden skal aktiveres i de daglige rutiner, hvor det giver mening, at benytte den svage hånd.

Det handler blandt andet om, at finde frem til to-hånds-aktiviteter, hvor der er en indlysende funktion til den svage hånd. Det kan være at styre indkøbsvognen og græsslåmaskinen med begge hænder, at vaske op eller bære vasketøjskurven med begge hænder. Men det handler også om at finde specifikke opgaver, som det at tænde og slukke lyset, åbne vandhanen, bære bestikket ind til bordet, og tørre køkkenbordet af med den svage hånd, så der i hverdagen ligger tilbagevendende opgaver og venter.

Udviklingen af nye færdigheder er essentielt. Der skal tænkes progression, vedligehold og progression … og der skal findes nye udfordringer i fællesskab.

Skal armen holdes ved lige i forhold til ledbevægelighed og styrke, kan det være en tur i Fitness-center med en partner, som assisterer for at sikre to-håndethed under træningen.

Det er lettere at lade være…

For nogle er det lettere helt at undlade at bruge hånden og armen! Det afhænger i høj grad af de ressourcer den enkelte har. Både hvad gælder det mentale overskud og den kognitive formåen.

Det kræver en lang periode med ”aktiv tænkning”, idet den automatiserede brug af hånden oftest er tabt. Derfor er det  hårdt arbejde at få håndens repræsentation tilbage på hjernens landkort. Og mange forbliver derfor enhåndede.

En inaktiv arm og hånd kan blive smertefuld

Men inaktivitet i hånden og armen kan påvirke resten af kroppen negativt. Med inaktivitet følger ofte nedsat smidighed og cirkulation i led og væv, hvilket kan give den enkelte en oplevelse af en stiv hånd, en kold hånd, måske en hævet eller smertefuld hånd.

Der opstår ofte en følelse af at hånden ikke rigtigt hører til kroppen. Er der nedsat eller forstærket følsomhed for berøring og tryk, kan det forstærke følelsen af at armen er fremmedgjort.  Med til billedet hører ofte en smertefuld skulder, “en tung arm” eller følelsen af en stram manchet om overarmen.

Læs også: “Hvor er min hånd?”