Guillain Barrés syndrom

Gangtræning med brug af Neuromuskulær Elstimulation (NMES)
Gangtræning med brug af Neuromuskulær Elstimulation (NMES)

Guillain-Barrés syndrom er en autoimmun sygdom, dvs. at kroppens eget immunforsvar angriber nerverne. Undervejs i forløbet med at komme sig over sygdommen, er det vigtigt at du træner målrettet. Har du været sengeliggende i flere uger eller måneder, skal du genopbygge styrke og udholdenhed

Følgerne efter Giullain-Barrés syndrom, er oftest svækkelse af fødder og ben, men ofte også overkrop, arme og hænder. Der er som regel en rigtig god prognose, hvilket vil sige at langt de fleste, der rammes af sygdommen, kommer sig igen.  Men nogle har følger, der udfordrer selv efter sygdommen er klinget af. Er der fortsat lammelser, skal du have støtte til at genopbygge de funktioner, der helt eller delvist er gået tabt.

I nogle tilfælde er følgerne efter sygdommen så begrænsede, at du helt eller delvist kan genoptaget dit arbejde. Alligevel kan du opleve, at den skade der er sket på kroppen begrænser dig i, at leve det liv du levede tidligere. Måske er balancen svækket, så du ikke kan cykle. Eller måden hvorpå du går er ændret, og måske oplever du at du ikke kan løbe. Det kan være at finmotorikken besværliggør brugen af Pc’en, eller at din udholdenhed er for lav, og dræner dig for energi.

Skal du træne med god effekt, kræver det en grundig afdækning af problemerne, og typisk skal genoptræningen tilrettelægges så den rummer træning med elementer af supervision, og selvtræning. Og vigtigt: træningen skal planlægges så den ikke griber for meget ind i dit eventuelle arbejdsliv.

Sundhed.dk kan du læse mere om sygdommen Guillain-Barrés Syndrom.