Apopleksi genoptræning

Apopleksi dækker over både blodprop og blødning i hjernen, og ved genoptræning efter blodprop eller hjerneblødning stilles særlige krav til både rammer og fysioterapeut, da det langt fra det samme tilbud der skal gives til alle.

Alle mennesker med apopleksi er forskellige

Bredden i de handicaps, der er opstået som følge af blodprop eller hjerneblødning er stor.

Apopleksien kan betyde at det fysiske funktionsniveau er meget lavt, og det er tidskrævende at bevæge sig rundt. Måske har du svært ved at holde dig i gang undervejs i træningen. Måske er det tilmed vanskeligt at kommunikere, og du bliver let distraheret af uro omkring dig.

Skal du træne med god effekt, har du behov for at der er god tid. Tid til at komme rundt i klinikken, til at forflytte dig, ro omkring samtale, instruktioner og fokus på at skabe roligt rum når du skal koncentrere dig. Men også samvær når det er nødvendigt. Individuel behandling er for mange den bedste mulighed for, at holde sig i gang undervejs i træningen. Der skal opmuntres, presses lidt og dvæles ved sejren.

Er du helt eller næsten tilbage på arbejde?

I nogle tilfælde er følgerne efter apopleksien så begrænsede, at du helt eller delvist kan/ har genoptaget dit arbejde. Alligevel kan du opleve, at den skade, der er sket på kroppen, begrænser dig i at leve det liv du gjorde tidligere. Det kan være svækket balance så du ikke kan cykle, foden der ”hænger i” og hindrer dig i at løbe, finmotorikken, der besværliggør brugen af PCén. Eller det kan være din udholdenhed, der er for lav, og som dræner dig for energi.

Skal du træne med god effekt, kræver det en grundig afdækning af problemerne, og typisk skal genoptræningen tilrettelægges, så den rummer træning med elementer af supervision, og selvtræning. Og vigtigt: træningen skal planlægges så den ikke griber for meget ind i dit arbejdsliv.

Du kan altid kontakte os ved at ringe eller skrive, hvis du har lyst til at høre nærmere.