Apopleksi genoptræning

Apopleksi genoptræning: Gangtræning
Apopleksi genoptræning: gangtræning med korrektion for udadrotation

Neuroform tilbyder apopleksi genoptræning, til dig der er ramt af en blodprop eller en blødning i hjernen.

Alle mennesker med apopleksi er forskellige…

Bredden i de handicaps, der er opstået som følge af en apopleksi, er stor. Apopleksi’en har typisk givet dig lammelser, og det kan betyde, at dit fysiske funktionsniveau er meget lavt. Det er sikkert blevet mere tidskrævende for dig,  at bevæge dig rundt. Måske har du fået svært ved, at holde dig i gang, og mangler initiativet til, at gå igang med en opgave selv. Måske er det tilmed vanskeligt at kommunikere, og du bliver let distraheret af uro omkring dig.

God tid ved genoptræning efter apopleksi!

Skal du træne med god effekt, har du formentlig behov for, at der er god tid. Tid til at færdes i dit eget tempo, til at forflytte dig hvis du bruger kørestol, ro omkring samtale, og der skal være ro når du skal koncentrere dig. Individuel behandling er en god mulighed for, at du kan holde dig i gang undervejs i træningen. Med individuel træning sikrer vi, at du får støtte til at være aktiv, og udfordringer der passer til dig.

Er du helt eller næsten tilbage på arbejde?

I nogle tilfælde er følgerne efter apopleksi så begrænsede, at du helt eller delvist kan genoptaget dit arbejde. Alligevel kan du opleve, at den skade, der er sket på kroppen, begrænser dig. Din balance kan være svækket, så du ikke kan cykle, foden kan ”hænge i” og hindre dig i at løbe. Finmotorikken kan være forstyrret, eller du kan opleve, at der er en ukontrollabel spænding i dine muskler. Men mere diskrete symptomer kan også behandles. Det kræver en grundig afdækning af problemerne, og din genoptræning tilrettelægges typisk , så den rummer træning med elementer af supervision og selvtræning. Og vigtigt: træningen skal planlægges, så den ikke griber for meget ind i dit arbejdsliv.

Vil du i kontakt med Hjernesagen – foreningen for mennesker ramt af apopleksi og deres pårørende?