Hjernetumor

Bredden i de handicaps der er opstået som følge af en hjernetumor er stor.

Tumoren kan give lammelser i kroppen, og uanset hvilken for for behandling du har fået, kan der restere lammelser, der betyder at du har behov for genoptræning.

Skal du træne med god effekt, så kan du have behov for, at der er god tid, til at komme rundt i klinikken, til at forflytte dig, ro omkring samtale og instruktioner og fokus på at skabe roligt rum når du skal koncentrere dig – men også samvær når det er nødvendigt. Individuel behandling er for mange den bedste mulighed for at holde sig i gang undervejs i træningen – der skal opmuntres, presses lidt og dvæles ved sejren.

Vi prioriterer både at have god tid, men også hensynet til at du måske er en af dem der kæmper med træthed, og har brug for at administrere din energi stramt.

Er du helt eller næsten tilbage på arbejde?

I nogle tilfælde er følgerne efter hjernetumoren så begrænsede, at du helt eller delvist kan, eller har genoptaget dit arbejde. Alligevel kan du opleve, at den skade der er sket på kroppen begrænser dig i at leve det liv du gjorde tidligere. Det kan være svækket balance så du ikke kan cykle, foden der ”hænger i” og hindrer dig i at løbe, finmotorikken der besværliggør brugen af PC’en, eller din udholdenhed der er for lav, og som dræner dig for energi.

Skal du træne med god effekt, kræver det en grundig afdækning af problemerne og typisk skal genoptræningen tilrettelægges så den rummer træning med elementer af supervision, og selvtræning. Og vigtigt: træningen skal planlægges så den ikke griber for meget ind i dit arbejdsliv.