Er du fra kommunen?

Hvordan kan vi hjælpe?

Vi kan bidrage med faglig sparring, vurdering af hvilke tiltag der skal til og sammen med den træningsansvarlige få lagt en plan.

Det kan være vanskeligt for den enkelte kommune selv at rumme al ekspertisen. Handler det om en svært hjerneskadet borger, der skal plejes og rehabiliteres i hjemkommunen, kan det være til støtte for fagligheden at have en ekstern samarbejdspartner.

Vi kan være ambitiøse, men samtidig realistiske, så borger og betalende kommune kan mødes omkring en rimelig plan for rehabiliteringen.

 

“I har sikret det faglige niveau

omkring borgeren,

og har samtidig været realistiske,

og fair i forhold til økonomien…” 

– Birgitte Grønnegaard Jepsen

Leder af “Hjemmerehabiliteringen og Visitationen” i Rudersdal Kommune.

 

Opgaver:

Opgaverne vi løser er mangeartede. Kontakt os bare, så kan vi sammen finde frem til hvordan vi bedst hjælper med at løse den opgave kommunen står med.

Tlf.: 40 42 44 82
Spørg efter Anna Christiansen eller Marie Irskov

Reference:

Birgitte Grønnegaard Jepsen
Leder for “Hjemmerehabiliteringen og Visitationen” i Rudersdal Kommune.

Tlf: 46 11 51 92
Mail: bjep@rudersdal.dk