3Spasticitet behandling

”Spasticitet” bruges i daglig tale bredt om de forandringer, der ofte indtræder i lammede musklers spændingstilstand. Og selvom det er stærkt forenklet at putte al ”forhøjet muskelspænding” (hos den der er ramt af hjerneskade) ned i kassen ”spasticitet” gør vi det her for at gøre det enkelt.
Spasticitet optræder ofte i det mønster hvor hånden lukker sig sammen, albuen bøjes, og armen holdes tæt ind til kroppen. Hvorimod benet og foden strækkes, og hyppigt trækkes ind mod midten.

Meget kort fortalt behandler vi spasticitet i benet ved:

  • Vægtbæring : At inkludere benet i alle aktiviteter så du rejser dig, står, går og løber med god vægt på benet.
  • Styrke de ”spastiske” muskler: Ofte er spastiske muskler svage. Når musklerne styrkes fremmes din evne til at bruge benet, og når du bruger benet dæmper du spasticiteten.
  • Fremme udholdenheden i de ”spastiske” muskler: Ofte er ringe udholdenhed i spastiske muskler. Med fokus på at gå længe, så du repeterer gang-bevægelserne mange gange, kan du fremme musklernes udholdenhed og dermed bedre din evne til at kontrollere spasticiteten. Vi benytter hyppigt gangbåndstræning evt. vægtaflastet. Læs mere

 

Meget kort fortalt behandler vi spasticitet i armen ved:

  • Aktiviteter der fremme brugen af armen: Jo større aktivitet i armen, jo større kontrol over spasticiteten. Derfor er det vigtigt at få øje på alle de aktiviteter i dagligdagen hvor armen kan involveres, så funktionen i arm og hånd bedres.
  • Mange repetitioner: Er der funktion i arm og hånd, skal øvelser der fremmer funktionen i arm og hånd repeteres i stort antal. Det kan bedre funktionen, og dermed kontrollen over spasticiteten
  • Styrke de ”spastiske” muskler: Ofte er spastiske muskler svage. Er der funktion over alle led kan armen styrketrænes. Herved kan funktionen i armen bedres, og kontrollen af spasticiteten bedres.