foto

Hvor meget træning skal der til?

”Danske Fysioterapeuter” kom først på året med en spændende artikel hvor vi præsenteres for et dugfrisk studie (et meget omfattende systematisk review) fra Holland vedrørende fysioterapi til Apopleksiramte. I konklusionen understreger forskerne at ”De nye studier er med til at bekræfte at træningshyppighed og – intensitet spiller en vigtig rolle for outcome. Des mere des bedre.”